Hjälper träning på jobbet?

Hjälper Träning på jobbet?

De allra flesta arbetsgivare har nog en förhoppning om att få så motiverade, friska och arbetssamma medarbetare som möjligt. Och det finns givetvis en mängd olika metoder som används för att uppnå detta.

I det här inlägget hade vi tänkt kolla lite extra på träning på jobbet och se om det kan förbättra resultaten.

I studien: Improved Productivity and Job Satisfaction through Employee Exercise Programs, Nealia S Bruning, har man låtit personer ingå i ett "hälso-program" och överlag sett väldigt goda resultat över ett flertal punkter. Även sådana som påverkar jobbprestation. Medan man i studien: Effectiveness of a worksite lifestyle intervention on vitality, work engagement, productivity, and sick leave: results of a randomized controlled trial, Jorien E Strijk, Karin I Proper, Willem van Mechelen and Allard J van der Beek, inte alls ser samma goda resultat. Visserligen finns en positiv effekt, men den är inte särskilt stark.

Överlag verkar resultaten i enskilda studier relativt svåra att tyda. Däremot om man tittar på större meta-studier som i studien: The effectiveness of workplace nutrition and physical activity interventions in improving productivity, work performance and workability: a systematic review, Aikaterini Grimani, Emmanuel Aboagye & Lydia Kwak så kan man se relativt tydliga resultat på framförallt sjukfrånvaron vid genomförande av hälso-satsningar. 

Det betyder inte att hälsan inte förbättras eller att effektiviteten inte förbättras, utan bara att dessa är mycket svårare att mäta och inte alls mäts lika tydligt i flertalet studier. Sjukfrånvaro däremot är ett mycket enkelt mått att avläsa och därför används det som en enkel jämförelsefaktor.

Det som verkar viktigt för att få goda resultat är också att man lyckas få "med folk på tåget". Den stora svårigheten ligger helt enkelt i att faktiskt få folk att genomföra träning/hälso-satsningar. För om de genomförs så kommer de goda resultaten - Vilket är en relativt given slutsats för de allra flesta som har en bakgrund inom hälsofrämjande arbete.

Har du som mål att skapa en hälsosam arbetsmiljö med lägre sjuktal och förhoppningsvis ökad arbetseffektivitet bör du alltså skapa träningsmöjligheter som är inkluderande för dina medarbetare så att de verkligen nyttjas.

Ta gärna en diskussion med oss i planeringen om du önskar bygga ett företagsgym. Vi har varit med och byggt otaliga genom åren, och har förhoppningvis hygglig koll på vad som brukar användas och hur man ska göra för att få så stor nyttjandegrad som möjligt.