Pt-Studio i Stockholm

Pt-Studio i Stockholm

Pt-Studio i Stockholm

Att bygga en egen PT-studio är en dröm som oerhört många tränare har. Att själv kunna styra över utbudet, vilka kunder man tar in och sina egna arbetstider är givetvis mycket attraktivt.

Att bygga en PT-studio kan dock vara en lite skrämmande investering. Att utrusta ett fullt PT-gym är en investering som kräver att man tror på sin affärsidé.

En vanlig lösning är ofta att man tar gymutrustningen på leasing och på det sättet delar upp betalningen över flera år så att man kan hålla ner den initiala investeringen, då man antagligen inte har så mycket pengar i början.