Uppdaterat Gym Höganäs

Uppdaterat Gym Höganäs

Uppdaterat Gym Höganäs.

På många arbetsplatser idag finns ett litet gym. Men det kanske inte riktigt fått den kärlek det förtjänar. Eller så har utrustningen fyllts på under flera decennium samtidigt som man kanske inte plockat bort det som inte fungerar fullt ut.

På en arbetsplats i Höganäs fick vi glädjen att uppdatera ett gammalt gym. Så, bort med gamla saker som inte längre höll som de skulle, och in med nytt golv, ny yta och lite ny utrustning så att gymmet fick en mer komplett helhetskänsla.

På det sättet kunde man ta en redan existerande maskinpark och fylla på så att man med relativt små medel fick känslan av ett helt nytt gym. Inte minst med hjälp av nytt golv som förbättrar både akustiken, känslan och minskar slitaget.

I detta gym hittar du bl.a:

Och mycket, mycket mer!

Inga produkter hittades