Fitness-nivåer kopplat till arbetseffektivitet

Fitness-nivåer kopplat till arbetseffektivitet

Vi har läst studien: THE RELATIONSHIP BETWEEN FITNESS LEVELS AND EMPLOYEE’S PERCEIVED PRODUCTIVITY, JOB SATISFACTION, AND ABSENTEEISM av MATTHEW G. WATTLES AND CHAD HARRIS

I denna studie så undersöker man hur medarbetarnas fitnessnivåer korrelerade mot upplevd arbetseffektivitet, jobb-tillfredsställelse och sjukfrånvaro.

Som en första punkt så noterade man att hela 44% upplevde att de skulle träna mer om de hade träningsmöjligheter på jobbet. En siffra som känns logisk även utifrån våra erfarenheter. Vi ser att allt fler arbetsgivare skparar träningsmöjligheter på jobbet, och att medarbetarna starkt uppskattar möjligheten att kunna träna direkt i anslutning till arbetstid snarare än att behöva åka till gymmet, och på det sättet spendera viktig tid i bilen snarare än i hemmet/på jobbet/på gymmet.

Man noterade också att ju fler repetitioner en person klarade av ett visst test, desto mer produktiv kände sig personen på jobbet. Möjligen skulle detta kunna bero på att ökade fitnessnivåer gör det möjligt att hålla en högre energi under dagen, samt att en högre styrka gör det lättare att sitta upprätt framför exempelvis en dator och hålla fokus under längre tid.

Som flera andra studier visat (Se här) så minskar också sjukfrånvaron kopplat till medarbetarnas flexibilitet, kondition eller fitnessnivåer. 

Överlag säger denna studien likt måmga andra att en sund och hälsosam personal, ger en mer effektiv arbetsplats med lägre sjukfrånvaro.

Det svåra är givetvis att skapa den hälsonivån. Det man dock såg i denna studien var att redan efter att man gjorde ett fitnesstest så var det flera medarbetare som startade ett träningsprogram, kanske för att själva testet i sig fungerade som en motivator. Exakt hur man bör gå tillväga för att skapa en hälsosam personal är svårt att säga, men träningsmöjligheter på jobbet, möjlighet att till viss del kunna anpassa sitt jobb för att få till träningen, möjlighet att få hjälp med viss grundläggande "komma-igång"-motivation och kanske någon sorts företagstävling/utmaning torde vara ingredienser som skulle kunna hjälpa till. 

Det är ingen enkel nöt att knäcka men om du lyckas skapa en hälosam personal så har du vunnit mycket.