Terapeut-studio med Gym

Terapeut-studio med Gym

Terapeut-studio med gym

I samband med att alltfler människor spenderar stora delar av sitt liv stillasittande så växer också besvären med stelhet och dålig hållning.

Den rörelse som vi förr fick naturligt är idag någonting vi behöver anstränga oss för att få till. Att gå till en massör/terapeut kommer troligen bli allt vanligare, men man kan inte bara behandla symptomen utan man måste gå på djupet och förändra hela livsstilen.

Några som verkligen förstått hur man både jobbar förebyggande och behandlande är Lidingönaprapaterna som satt upp ett gym i sin terapeutstudio för att på så sätt kunna ge kunden ännu bättre service hela vägen och minska risken för återfall eller skador ännu mer.