Det Svensktillverkade Gym-Sortimentet växer

Det Svensktillverkade Gym-Sortimentet växer

Vi har i många år haft en önskan att utveckla en serie med utrustning tillverkad i Sverige. Att kunna tillverka lokalt har en mängd fördelar. Inte bara att man kan styra produktutvecklingen väldigt tydligt, utan också genom en lägre miljöpåverkan genom frakter, en ökad skatteinkomst i samhället och en levande verkstadsindustri.

Vi har tidigare gjort vissa mindre experiment med tillverkning i Sverige, men för ungefär ett år sedan så öppnade vi en liten verkstad i egen regi och tog in Ola i företaget. Under Olas ledning så har en mängd produkter vuxit fram, i allt från viktställ till mer komplexa lyftoks-konstruktioner. Vi har också glädjande nog kunnat se att flera av produkterna har kommit att få en relativt god försäljning så att vi under året kunnat ta fram fler batcher, och på det sättet också fått lära oss mer om tillverkningen, förfina detaljer och kunnat utveckla arbetet med en alltmer effektiv produktionskedja.

I nuläget har vi 15 olika Svensktillverkade produkter i vårt sortiment, och det växer stadigt. Fokus har nu i början framförallt varit på produkter som skulle kunna härledas till Strongman-världen, men med tiden har vi förhoppningen om att långsamt utveckla alltfler storsäljare som tilltalar en större kundbas, så att vi kan växla upp tillverkningen alltmer. Samtidigt som det fortfarande är väldigt roligt att ta fram produkter som är hårt nischade och som kanske är lite mer annorlunda. Så som cirkushantlar, lyftstockar etc.

Verkstan har också gett oss möjlighet att skräddarsy produkter och ta fram helt unika produkter till kunder som önskar något som de inte kan hitta någon annanstans. 

Du hittar all vår Svensktillverkade Gymutrustning här.