2022 - Företagsgymmens år?

2022 - Företagsgymmens år?

Det har bara gått en månad på nya året än så länge, men vi tycker oss redan se en mycket stark trend för företagsgymmen i år.

Vi börjar få in ordentligt med byggen och anläggningar och antalet bokningar i år på byggen där vi ska åka ut och montera gymmen är långt över förra årets antal.

Det är givetvis bara spekulation från vår sida, men frågan är om inte företagen kanske fått en extra insikt i dels hur viktigt det är att hålla personalen frisk (och därmed vill man höja möjligheten till träning), och dels så vill personalen inte gå iväg till öppna kommersiella gym och därmed trycker de på för att få träning på arbetsplatsen istället. Detta kombinerat med att Corona nu kanske inte längre har samma påverkan på företagens ovilja att dra igång nya projekt, (eller att folk är tillbaka på arbetsplatserna) verkar skapa en stark trend för företagsgymmen.

Oavsett vilket så är det givetvis en rolig utveckling. Dels eftersom det troligen leder till ett något hälsosammare Sverige, och dels för att vi helt enkelt får fler byggen att göra, och det är bland det roligaste vi vet!

Vi har i tidigare inlägg pratat om träning på jobbet och huruvida det hjälper

Ni kan även se några av våra tidigare företagsgym här.

Det vi tycker oss märka ännu mer tydligt i år är att företagsgymmen inte bara är fler. Utan de är också mer påkostade. Flera av de gymmen vi fått in här under början av året är nästan på gränsen till mindre kommersiella gym. Man har inte längre bara den klassiska motionscykeln, multigymmet och lite hantlar. Utan arbetsplatserna satsar rejält på en ordentlig motionspark, ett flertal styrkamaskiner och på det en rejäl friviktsyta.

Givetvis inte alla företagsgym (Budget och utrymme är trots allt alltid faktorer att ta i betänkande), men överlag ser vi att företagsgymmen verkar köra på riktigt ordentligt med sina satsningar.

Vill du ha hjälp att planera ett företagsgym till dina medarbetare så kontakta oss. Vi har varit med och byggt allt ifrån små kompakta gym på ett par 10-tal kvadrat upp till kompletta anläggningar. Vi finns gärna där som bollplank och kan givetvis även ta fram en skiss och offert till er utan kostnad