Guide till Roddmaskiner

Roddmaskinen. Det mest klassiska alternativet för dig som inte vill springa eller cykla som konditionsträning. Rodd erbjuder skonsam, stötfri helkroppsträning i vilken typ av tempo du än önskar.

Rodd är troligen bland de bästa formerna av konditionsträningför sporter där man inte springer eller cyklar. Eller för hemmamotionärer som inte tolererar nämnda träningsformer alltför väl. Jämfört med listade träningsformerkommer rodd vara skonsammare för de flesta, både sett till ledstress och mjölksyrautvecklig,då belastningen sprids över jämnare över hela kroppen.

Detta gör rodd extra gynnsamt för att faktiskt jobba påvaskulärhälsan, vilket trots allt får ses som primärmålet i de flesta former avkonditionsträning och i synnerhet för dig som motionerar av hälso- ochvälmåendeskäl.

Vad finns det då för olika typer av roddmaskiner? Till attbörja med så kan man kolla på hur motståndssystemet i maskinen är uppbyggt. Här finns olika implementeringar, men de mest klassiska är sannolikt vatten ochluft. Dessa fungerar på ungefär samma sätt, med en propeller som fäster i endraglina, som sedan sätts i rotation av att man drar handtaget åt sig. Dettagör att du får en fin motståndskurva som är högre i början, i synnerhet när manstartar från stillastående, för att sedan bli lättare och lättare mot slutet avrörelsen - precis som när man ror en riktig båt.

Vill man öka motståndet så finns det lite olika lösningar för detta från amskintill maskin. I grund och botten har både vatten och luftroddmaskiner variabeltmotstånd såtillvida att det helt enkelt blir högre desto hårdare du drar ihandtaget. Detta beror kortfattat på hur fysikens lagar interagerar medpropeller och inget vi behöver gå in på djupare, men för den som är intresseradså gäller i princip att för att dubblera hastigheten krävs en åttafaldig ökningav kraften.

Det ska dock tilläggas att en hel del maskiner har variabelt “motstånd” även genom andra medel. Att det sitter inom citattecken här är att det intenödvändigtvis är motståndet vi reglerar, även om det hade tyckts vara det logiska att anta.
Om man kollar på Concepts roddmaskiner t.ex., som är några av de allra vanligaste, guldstandardmodellerna, så har de ett ställbart reglage på fläkthuset. Detta reglerar dock inte motstånd i konventionell bemärkelse, utanfungerar så att de släpper in mer eller mindre luft i fläkthuset, vilket i sintur påverkar hur fläkten interagerar med luften och därmed även känslan föranvändaren. Har du t.ex. en sådan Concept-maskin på steg 1 så släpper du igenom den minsta möjliga mängden luft till fläkten, vilket kommer göra att luftmotståndet inne i fläkthuset minskar, då luftpartiklarna utifrån inte hinner strömma in i fläkthuset för att ersätta dem du tryckt undan när du rott.

Det här minskade luftmotståndet i fläkthuset kommer då manifestera sig i enkänsla som påminner mer om att ro en liten lätt tävlingsroddbåt, medan ett öppnare filter som släpper in mer luft kommer påminna mer om en gammal eka som inte glider alls lika lätt i vattnet.

Dock kan du väl ro lika “hårt” i båda fallen, men skillnaden kommer då märkas på hastigheten på varje drag och “sträckan” du färdas under en given tid. Alltså skulle man kunna säga att man ökat motståndet, förutsatt att manbibehåller samma hastighet, men i slutändan är det oavsett inställning helt enkelt hur hårt du drar i handtaget som avgör hur mycket motstånd du får avmaskinen.

En liknande lösning finns i vattenbaserade roddmaskiner, dåhelt enkelt genom att man fyller eller tömmer vatten i tanken, vilket har exaktsamma interaktion med roddkänslan som i föregående fall. Alltså, mer vatten –tyngre känsla. Ytterligare lösningar förekommer i vissa fall, t.ex. finnslösningar där vinkeln på propellerbladen ändras för att få högre luftmotstånd,istället för att reglera mängden luft.

Som nämnt tidigare ger båda typer av motståndslösningar enrelativt övertygande och verklighetstrogen roddkänsla. Luft är dock betydligt vanligare idag och en väldigt värdig ersättare. Inget understryker detta bättre än det faktum att tävlingsroddare i regel tränar med luftbaserade roddmaskiner för att komplettera sin träning med faktiska båtar, snarare än att använda vattenbaserad roddmaskiner i de flesta fall. Det är alltså troligen väldigt fåsom kommer störa sig på, om ens notera, skillnaden i känsla. Med detta sagt såskall påpekas att en distinkt fördel som ändå finns med de vattenladdademodellerna är att de i regel är väsentligen tystare, vilket tordes vara enpotentiellt ganska stor fördel om man vill använda den i en hemmamiljö och kanskevill titta på TV medan man tränar, eller bara inte väcka resten av hushållet.

Bortom dessa finns även maskiner med hydrauliska och magnetbaserade motståndssystem. Dessa är dock lite ovanligare, men börjar dykaupp mer och mer, i synnerhet i premiumsegmentet. Magnetsystem fungerar i regelpå samma sätt som magnetsystem i spinningcyklar, nämligen att magneter monterasrunt ett svänghjul, som roteras av att användaren drar i handtaget. Magneternajusteras sedan in , för att ge mer motstånd, eller ut för att låta hjuletsnurra friare. Magnetsystem brukar ha den fördelen att de blir relativt tysta jämfört med de övriga motståndslösningarna. Det finns även en hel del modeller med luft/magnet-hybridsystem.

Bortom de rent mekaniska delarna så finns även andra beaktandenatt göra. För hemmaanvändaren kommer det sannolikt vara i första hand förvaring som ligger näst, eller kanske till och med först i prioriteringslistan förmånga. Bra att veta i sammanhanget är att många modeller erbjuder någon form avlösning för detta ändamål. Vissa är ihopfällbara, andra är uppfällbara (så attde kan stå vertikalt) och ytterligare några är lätt isärmonterade, så att man kan plocka isär den i två delar och slänga in den i en garderob eller dylikt när man är tränat färdigt.

Slutligen kommer ett par av våra rekommenderade modeller:

Allround

Concept2

Concept2Model D

Guldstandarden, som tack vare sitt konkurrenskraftiga pristrivs lika bra i garaget som det kommersiella gymmet. Med god marginal den mestigenkännbara och beprövade roddmaskinen på marknaden, av god anledning. Smidigmen ändå extremt pålitlig.

E-modellen är något högre, annars identisk.

Master R6040

MasterR6040

Ett utmärkt alternativ till Concepts maskiner. Väldigtsnarlik, men på gott och ont lite tyngre, vilket naturligtvis innebär att denär otympligare att flytta, men samtidigt något stabilare.

Budgetalternativ

Master R6030

MasterR6030

Lillebror till 6040. Väldigt snarlik modell, men som låter dig spara några kronor i jämförelse med storebror.

Nischalternativ

Impulse Ski-Row

ImpulseSki-Row Hi Ultra

Kvalitativ rodd/stakhybrid från Impulse som ligger ungefär iklass med allroundmaskinerna, men också ger dig ytterligare en tillgänglig träningsmodalitet i och med att den dubblar som stakmaskin. Perfekt för dig som sysslar med både rodd och skidåkning, eller bara vill variera din träning. Att den går att fälla upp i stakläge är också potentiellt en platssparare av rang i många utrymmen.