Ombyggd Skol-lokal

Ombyggd Skol-lokal

Skola ombyggd till Gym

En trend som vi märker blir allt vanligare är att äldre lokaler som tidigare kanske nyttjats som skolor på mindre orter, eller fritidsgårdar byggs om till gym av den lokala föreningen. En utmärkt lösning som gör att lokaler som annars står tomma helt plötsligt får nytt liv

Att det finns en hälso och träningstrend i Sverige som inte verkar avta har nog få missat. Och gymmen verkar finnas på varenda gata i de större städerna. Det är nästan så man undrar hur de kan gå runt allihopa. Men i mindre orter har kedjorna ännu inte etablerat sig då kundunderlaget är för litet.

Så det är glädjande att se att de lokala idrottsföreningarna på senaste tid alltmer tagit saken i egna händer och byggt upp gym i lokaler som annars ändå bara står tomma. För en hyggligt billig peng kan man få in de mest nödvändiga maskinerna och vikterna, och skapa ett komplett gym i miniformat

Ombyggd Skol-lokal

Skola ombyggd till Gym

En trend som vi märker blir allt vanligare är att äldre lokaler som tidigare kanske nyttjats som skolor på mindre orter, eller fritidsgårdar byggs om till gym av den lokala föreningen. En utmärkt lösning som gör att lokaler som annars står tomma helt plötsligt får nytt liv

Att det finns en hälso och träningstrend i Sverige som inte verkar avta har nog få missat. Och gymmen verkar finnas på varenda gata i de större städerna. Det är nästan så man undrar hur de kan gå runt allihopa. Men i mindre orter har kedjorna ännu inte etablerat sig då kundunderlaget är för litet.

Så det är glädjande att se att de lokala idrottsföreningarna på senaste tid alltmer tagit saken i egna händer och byggt upp gym i lokaler som annars ändå bara står tomma. För en hyggligt billig peng kan man få in de mest nödvändiga maskinerna och vikterna, och skapa ett komplett gym i miniformat

Ombyggd Skol-lokal

Skola ombyggd till Gym

En trend som vi märker blir allt vanligare är att äldre lokaler som tidigare kanske nyttjats som skolor på mindre orter, eller fritidsgårdar byggs om till gym av den lokala föreningen. En utmärkt lösning som gör att lokaler som annars står tomma helt plötsligt får nytt liv

Att det finns en hälso och träningstrend i Sverige som inte verkar avta har nog få missat. Och gymmen verkar finnas på varenda gata i de större städerna. Det är nästan så man undrar hur de kan gå runt allihopa. Men i mindre orter har kedjorna ännu inte etablerat sig då kundunderlaget är för litet.

Så det är glädjande att se att de lokala idrottsföreningarna på senaste tid alltmer tagit saken i egna händer och byggt upp gym i lokaler som annars ändå bara står tomma. För en hyggligt billig peng kan man få in de mest nödvändiga maskinerna och vikterna, och skapa ett komplett gym i miniformat